Top 10 cầu thủ đa năng nhất Việt Nam: Gọi tên Quang Hải

Những cầu thủ đa năng, có thể chơi từ 3 vị trí trở lên ở ĐT Việt Nam gồm:

1. Phạm Đức Huy (tiền vệ trung tâm, tiền vệ cánh, hậu vệ cánh)

2. Nguyễn Văn Quyết (tiền đạo, hộ công, tiền vệ tấn công, tiền vệ cánh)

3. Nguyễn Quang Hải (tiền vệ tấn công, tiền vệ trung tâm, tiền vệ cánh, hộ công)

4. Phan Văn Đức (tiền đạo, tiền vệ tấn công, tiền vệ cánh)

5. Nguyễn Trọng Hoàng (tiền vệ cánh, tiền vệ trung tâm, tiền vệ tấn công)

6. Phạm Văn Thành (hậu vệ cánh, tiền vệ cánh, hộ công, tiền đạo)

7. Đinh Thanh Trung (tiền vệ cánh, tiền vệ tấn công, hộ công)

8. Nguyễn Phong Hồng Duy (tiền vệ cánh, hậu vệ cánh, tiền vệ tấn công, hộ công)

9. Trần Minh Vương (tiền vệ tấn công, tiền vệ cánh, hộ công)

10. Quế Ngọc Hải (Thủ môn, hậu vệ, trung vệ, tiền vệ cánh, tiền vệ phòng ngự)

 

Bài liên quan