Cách Chat nhiều nick skype trên máy tính

Chat nhiều nick skype trên máy tính sẽ phù hợp với những người muốn dùng nhiều nick phục vụ cho công việc hoặc mục đích cá nhân nào đó, bình thường thì Microsoft chỉ cho phép sử dụng một tài khoản skype trên máy tính thôi, vậy làm sao để thay đổi được điều này […]

462 Lượt xem